A természet erejével kedvenced aktív életéért

Keresés
Zárja be ezt a keresőmezőt.

Játékszabályzat: 

Szervező: 
Cég név: Alpha-Vet Állatgyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság 
Rövidített elnevezés: Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. 
Képviseli: Dr. Szetmár István ügyvezető 
Székhely: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42. 
Levelezési cím: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42. 
Adószám: 23124859-2-43 
Közösségi adószám: HU23124859 
Cégjegyzékszám: 01-09-954127 
E-mail címe: szetmar@alpha-vet.hu 
Telefonszáma: +36 30 994 5928 

A BiogenicPet Facebook és Instagram nyereményjátéka nem áll kapcsolatban a Facebookkal és Instagrammal, annak szervezésében a Facebook és Instagram semmilyen formában nem vesz részt, a nyereményjátékot a Facebook és Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, az BiogenicPet Facebook és Instagram nyereményjátékával kapcsolatban adatkezelést nem végez, erre tekintettel teljeskörűen mentesül az BiogenicPet Facebook és Instagram nyereményjátékával kapcsolatos valamennyi felelősség alól. 

Szabályzat elérhetősége:https://biogenicpet.com/ oldalán érhető el. 

A VERSENYBEN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK 

A versenyben részt vehet minden nagykorú természetes személy. A Facebook és Instagram nyereményjátékon résztvevők jelen szabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 

 1. A VERSENYBEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

1.2. A versenyből -¬ a Szervező megítélése alapján -¬ kizárásra kerülhetnek azok a Szervezetek, akik a Verseny szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, illetve nem saját állat fotójával neveznek azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen versenyben résztvevőnek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb Facebook és Instagram nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Versenyen abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. 

1.2. A Szervező kizárólag azokat a pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyekben a játékban feltett kérdésre adott helyes válasz szerepel. 

 1. VERSENY MENETE 

Írja meg a két kép közötti 5 db különbséget a nyereményjátékot hirdető Facebook vagy Instagram poszt alatti kommentbe. 

Fontos: a nevezés akkor érvényes, ha az itt nevezett posztban történik. 

 1. NYERTESEK ÉS NYEREMÉNYEK 

Nyeremény: 1-1 db BiogenicPet Humin Balance táplálékkiegészítő 

HATÁRIDŐK: 

A verseny kezdete: 2024.január 08. 

A verseny vége: 2024. január 14. 

Eredményhirdetés: 2024. január 15. 

Január 14-e éjfélig beérkezett helyesen válaszoló kommentelők közül sorsolunk ki egy-egy nyertest Facebookon és Instagramon  

Eredményhirdetés facebook és instagram poszt alatti kommentben január 15-én. A nyereményt a kapcsolatfelvétel után postai úton küldjük el a győzteseknek.  

A NYEREMÉNY ÁTVÉTELÉNEK FELTÉTELEI 

A nyertest Facebook és Instagram poszt alatti kommentben értesítjük nyereményéről, az eredményhirdetést követően. Amennyiben a nyertes az üzenetre 3 naptári napon belül nem veszi fel a kapcsolatot oldalunkkal, úgy a nyereménye a listában szereplő, sorban következő versenyzőre száll át. A Versenyző által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért nem vállalunk felelősséget. 

A Facebook és Instagram nyereményjátékon nem vehetnek részt, továbbá kizárásra kerülnek: 

 • a Facebook és Instagram nyereményjáték Szervezője és Lebonyolítója, 
 • a Facebook és Instagram nyereményjáték Szervezőjével és Lebonyolítójával munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, vezető tisztségviselők és tulajdonosok, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói, 
 • azok a személyek, akik a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket nem fogadják el, 
 • azok a személyek, akik a Facebook vagy Instagram Felhasználási feltételeit sértő felhasználói fiókkal rendelkeznek, 
 • azok a személyek, akik a Facebook vagy Instagram nyereményjáték menetét vagy eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálják, 
 • azok a személyek, akik a Szervező megítélése alapján a Facebook és Instagram nyereményjátékon valós részvétel során tanúsított magatartásukkal (az általuk közzétett jogsértő tartalmakkal, kommentekkel, egyéb nyilatkozatokkal) sértik a Szervező jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét vagy más személyek jogait. Az ilyen tartalmakat a Szervező előzetes értesítés nélkül jogosult törölni. 

A Szervező jogosult a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megsértő Résztvevőt előzetes értesítés nélkül kizárni. 
A Facebook és Instagram nyereményjátékon valós részvétellel a Résztvevők vállalják, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket elfogadják. 

 1. SZERVEZŐI JOGAI 

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Facebook és Instagram nyereményjátékon való részvétel során, a verseny esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a verseny feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. 

 1. ADATKEZELÉS 

A nyertes versenyzőnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a pályázat leadásakor megadott személyes adataik (név, email cím) a nyeremény megnyerése esetén megadásra kerüljön a Szervező részére annak érdekében, hogy megnyert ajándék részére megküldhető legyen. 

Amennyiben nem kívánja megadni a fenti adatait, akkor új nyertes kerül sorsolásra a fentiek szerint. 

Székesfehérvár, 2024. január 8. 

hu_HU